Inventory

2017 CHEVROLET MALIBU LT
2017 CHEVROLET MALIBU LT
$13,900.00
Used   2482    16

2015 CHEVROLET MALIBU
2015 CHEVROLET MALIBU
s$11,900.00 $10,900.00
Used   1735    14

2015 CHEVROLET EQUINOX LS
2015 CHEVROLET EQUINOX LS
s$14,900.00 $13,900.00
Used   3410    15

2015 CHEVROLET EQUINOX LS AWD
2015 CHEVROLET EQUINOX LS AWD
s$17,900.00 $17,100.00
Used   2875    14

2010 CHEVROLET SILVERADO LTZ 4X4 CREW CAB
2010 CHEVROLET SILVERADO LTZ 4X4 CREW CAB
$15,900.00
Used   522    18

2009 CHEVROLET EQUINOX
2009 CHEVROLET EQUINOX
s$8,900.00 $7,900.00
Used   899    17

2008 CHEVROLET SILVERADO 1500 LTZ
SOLD
2008 CHEVROLET SILVERADO 1500 LTZ
$15,900.00
Used   2732    11

2008 CHEVROLET EQUINOX SPORT AWD
2008 CHEVROLET EQUINOX SPORT AWD
s$7,900.00 $6,900.00
Used   633    19

2007 CHEVROLET EQUINOX LS AWD
2007 CHEVROLET EQUINOX LS AWD
$6,900.00
Used   841    17

2007 CHEVROLET COBALT
2007 CHEVROLET COBALT
$5,900.00
Used   82    15